สถาบันการศึกษา ใน จังหวัดบึงกาฬ


สถาบันอุดมศึกษา  :


* มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ  http://bk.udru.ac.th/
* วิทยาลัยการอาชีพเซกา อำเภอเซกา  http://www.sekaicec.ac.th/seka/
* วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ  http://202.143.171.227/joomla/

ขอเชิญชวนผู้รู้ทั้งหลาย ช่วยเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการโพสหรือ Comment ได้ที่ http://www.ewec.in/smf/index.php?action=post;topic=228.0;num_replies=0

Advertisements
%d bloggers like this: