สหรัฐชะลอสร้างเขื่อนไซยะบุรี ในลาว อ้างรอศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม


สหรัฐชะลอสร้างเขื่อนไซยะบุรี ในลาว อ้างรอศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์แนวหน้า –พุธที่ 27 เมษายน 2554 07:21:02 น.

ข่าว ต่างประเทศรายงาน โดยอ้างคำแถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ที่ระบุว่า สหรัฐยินดีต่อการตัดสินใจชะลอการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 3,500 ล้านเหรียญ ออกไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง 4 ประเทศ (เอ็มอาร์ซี) ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและตัดสินใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่จะเกิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงอย่างละเอียดต่อไป

ทั้ง นี้ การสร้างเขื่อนไซยะบุรี ถือเป็นโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างแห่งแรกที่แขวงไซยะบุรี ซึ่งลาวยืนยันตลอดเวลาว่า เขื่อนดังกล่าว เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาคีกลุ่มเอ็มอาร์ซี ต่างไม่เห็นด้วย เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อการดำรงชีวิตของผู้คนปลายแม่น้ำ มากกว่า

Advertisements

เว็บไซต์จังหวัดบึงกาฬ


เว็บไซต์จังหวัดบึงกาฬ  http://202.143.171.227/bungkan/

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายงานปราบปรามธุรกิจนายทุนเงินกู้นอกระบบ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายงานปราบปรามธุรกิจนายทุนเงินกู้นอกระบบ
ข่าว /เพชรรัตน์ ไชยกาล /สวท.ขอนแก่น
วันที่ 24 เม.ย.54 เวลา 07.39 น.

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดโครงการฝึกอบรมข้า ราชการตำรวจผู้มีหน้าที่ในงานปราบปรามการปล่อยเงินกู้ และทวงหนี้นอกระบบ ที่โรงแรมพลูแมนจังหวัดขอนแก่น

จาก ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีประชาชนบางส่วน ที่มีความเดือดร้อนทางการเงินพยายามหาทางออกเพื่อช่วยเหลือตัวเองด้วยการหัน ไปใช้ระบบการเงินกู้นอกระบบมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของบุคคลบางกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นนายทุนโดยใช้ ลักษณะตัวบุคคล หรือผู้ประกอบการทางธุรกิจบังหน้า   ทำการปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด   และ หากผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ครบตามจำนวนจะถูกติดตามทวงหนี้ในหลาย ลักษณะ เช่น การโทรศัพท์ขู่ทวงถาม การทำร้ายร่างกาย การข่มขู่คุกคาม ซึ่งเป็นภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน   จาก ปัญหาดังกล่าว ทำให้รัฐบาลเร่งหาทางออกเพื่อการแก้ไขหนี้สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ รวมทั้งมีมาตรการในการปราบปรามการปล่อยเงินกู้  และการทวงหนี้นอกระบบ จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี    ลง วันที่ 3 ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามการปล่อยเงินกู้ และทวงหนี้นอกระบบ เพื่อให้การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้  และทวงหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

พลตำรวจเอก  ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กล่าวว่าปัญหาธุรกิจการปล่อยกู้ และการทวงหนี้นอกระบบนั้น  อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และ ปัญหาทางสังคมต่อไปในอนาคต  ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่อย่างหวาดระแวง  ดังนั้น  สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย  จัดทำโครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการปล่อยเงิน กู้  และการทวงหนี้นอกระบบ ให้มีมาตรฐานความรู้   และมีทักษะเกี่ยวกับ กฎหมาย  ระเบียบ   และคำสั่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ และทวงหนี้นอกระบบ   ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4 ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัดตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับการ  รอง ผู้กำกับการ สารวัตรใหญ่ หรือรองผู้กำกับการ รวมถึงระดับสารวัตร และพนักงานสอบสวน ทั้งนี้โดยให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ร่วมมือ  และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ

ในส่วนภาคประชาชนหากพบปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถาบันการเงิน  ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธนาคารแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศในวัน และเวลาราชการ

ที่มา  http://www.ewec.in/smf/index.php/topic,303.0.html
โปรดติดตามข่าวขอนแก่นได้ที่ http://www.ewec.in/smf/index.php/board,2.0.html

แนะนำ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ http://www.debtorclub.com/

การค้าชายแดนไทย-ลาว จังหวัดบึงกาฬ (ตลาดนัดไทยลาวจังหวัดบึงกาฬ)


การค้าชายแดน ไทย – ลาว จังหวัดบึงกาฬ
ตลาดนัดไทยลาวจังหวัดบึงกาฬ


การท่องเที่ยว,เศรษฐกิจและยางพารา จังหวัดบึงกาฬ


การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ได้ระบุถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัดบึงกาฬ  โดยเตรียมพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว การค้าชายแดน และการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกยางพารา

หน่วยงานที่เกี่ยวกับ  ยางพารา
  ภาคราชการ 
1. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง       http://www.thailandrubber.thaigov.net/
ที่ตั้ง 67/25 ถ.บางกอกน้อยตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10700  โทร.(02)4340180-91  โทรสาร (02)4336490

2. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร        http://www.rubberthai.com/
ที่ตั้ง จตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร.(02)5791576 , 5792183 , 5793667 , 5797557-8

3. องค์การสวนยาง     http://www.reothai.co.th/
ที่ตั้ง ถ.บางกอกน้อยตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10700 โทร.(02)424259 โทรสาร (02)4336595

ภาคเอกชน
1. สมาคมยางพาราไทย  http:// http://www.thainr.com/
ที่ตั้ง 45-47 ถ.โชติวิริยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.(074)230867,429911-2, 429311
โทรสาร (074)429312

2. กลุ่มอุสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ตั้ง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต โซน C ชั้น 4 คลองเตย  กรุงเทพฯ10110
โทร.(02)2294255
โทรสาร (02)2294941-2 ,(02)2294927

3. สมาคมสหกรณ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  ที่ตั้ง 005 ถ.ราษฎร์บำรุง 12 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร.(01)3005909
โทรสาร (038)616-615

4. สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  http://www.tpa-rubberwood.org/
ที่ตั้ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ 165 ถ.กาญจวนิชย์  ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.(074)211903
โทรสาร (074)211903

5. สมาคมผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางข้นไทย
ที่ตั้ง 33 ถ.กาญจวนิชย์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90110
โทร.(074)4113534
โทรสาร (074)411352

6. สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง 33/48 ถ.สุริวงศ์ ชั้น 11 ห้อง 1102 Wall Street Tower Bldg.
โทร.(02)2670685-6
โทรสาร (02)2667972

7. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย   http://www.rcft.or.th/
ที่ตั้ง 2/1 ถ.สงขลา-นาทวี ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร.(074)371500-1
โทรสาร (074)371501

องค์การยางระหว่างประเทศ
1. ANRPC :Association of Natoural  Rubber Producing Countries
สมาคมประเทศ ผู้ผลิตยางธรรมชาติ ปัจจุบันมี 7 ประเทศ (อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ไทย ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ และศรีลังกา )
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย    http://www.anrpc.org/

2. INRO: International Natour Rubber Organization
องค์การยางธรรมชาติ ระหว่างประเทศ จัดตั้งโดยสหประชาชาติ
ประกอบ ด้วย สมาชิกกลุ่มประเทศ ผู้ส่งออก 6 ประเทศ และประเทศผู้นำเข้า 16 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

3. IRRDB: International Rubber Research and Development Board
สภาวิจัย และพัฒนายางระหว่างประเทศ มีสมาชิก 15 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานเลขาธิการ อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  http://www.irrdb.com/

4. IRSG: International Rubber Study Group
องค์การศึกษา เรื่องยางระหว่างประเทศ มีสมาชิก 23 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานเลขาธิการ อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ    http://www.rubberstudy.com/

5. INRC: International Natural Rubber Councill
สภายางธรรมชาติระหว่างประเทศ มีสมาชิก 4 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย   http://www.vcharkarn.com/

6. IRQPC: International Rubber Quality and Packing Conference
คณะกรรมการ ด้านหีบห่อ และคุณภาพยางธรรมชาติระหว่างประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นสมาชิก
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

7. IRA: International Rubber Association
สมาคมยางระหว่างประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นสมาชิก
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย    http://www.rubberthai.com/information/

8. ISO: International Organization for Standardization
สถาบันมาตรฐานระหว่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสมาชิก

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
(Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand: UbonRajathani case study)


http://mapserv.agri.ubu.ac.th/
http://mapserv.agri.ubu.ac.th/Datarubber/paraabout00.html

สถาบันการศึกษา ใน จังหวัดบึงกาฬ


สถาบันอุดมศึกษา  :


* มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ  http://bk.udru.ac.th/
* วิทยาลัยการอาชีพเซกา อำเภอเซกา  http://www.sekaicec.ac.th/seka/
* วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ  http://202.143.171.227/joomla/

ขอเชิญชวนผู้รู้ทั้งหลาย ช่วยเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการโพสหรือ Comment ได้ที่ http://www.ewec.in/smf/index.php?action=post;topic=228.0;num_replies=0

จังหวัดบึงกาฬ มี หน่วยการปกครอง…


จังหวัดบึงกาฬ มี หน่วยการปกครอง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 54 ตำบล 599 หมู่บ้าน
1. อำเภอเมืองบึงกาฬ
2. อำเภอพรเจริญ
3. อำเภอโซ่พิสัย
4. อำเภอเซกา
5. อำเภอปากคาด
6. อำเภอบึงโขงหลง
7. อำเภอศรีวิไล
8. อำเภอบุ่งคล้า

พื้นที่สีเข้มๆบนแผนที่ เป็นแผนที่จังหวัดบึงกาฬ

ที่มา  วีกิพีเดีย

%d bloggers like this: