สหรัฐชะลอสร้างเขื่อนไซยะบุรี ในลาว อ้างรอศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม


สหรัฐชะลอสร้างเขื่อนไซยะบุรี ในลาว อ้างรอศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์แนวหน้า –พุธที่ 27 เมษายน 2554 07:21:02 น.

ข่าว ต่างประเทศรายงาน โดยอ้างคำแถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ที่ระบุว่า สหรัฐยินดีต่อการตัดสินใจชะลอการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 3,500 ล้านเหรียญ ออกไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง 4 ประเทศ (เอ็มอาร์ซี) ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและตัดสินใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่จะเกิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงอย่างละเอียดต่อไป

ทั้ง นี้ การสร้างเขื่อนไซยะบุรี ถือเป็นโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างแห่งแรกที่แขวงไซยะบุรี ซึ่งลาวยืนยันตลอดเวลาว่า เขื่อนดังกล่าว เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาคีกลุ่มเอ็มอาร์ซี ต่างไม่เห็นด้วย เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อการดำรงชีวิตของผู้คนปลายแม่น้ำ มากกว่า

เว็บไซต์จังหวัดบึงกาฬ


เว็บไซต์จังหวัดบึงกาฬ  http://202.143.171.227/bungkan/

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายงานปราบปรามธุรกิจนายทุนเงินกู้นอกระบบ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายงานปราบปรามธุรกิจนายทุนเงินกู้นอกระบบ
ข่าว /เพชรรัตน์ ไชยกาล /สวท.ขอนแก่น
วันที่ 24 เม.ย.54 เวลา 07.39 น.

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดโครงการฝึกอบรมข้า ราชการตำรวจผู้มีหน้าที่ในงานปราบปรามการปล่อยเงินกู้ และทวงหนี้นอกระบบ ที่โรงแรมพลูแมนจังหวัดขอนแก่น

จาก ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีประชาชนบางส่วน ที่มีความเดือดร้อนทางการเงินพยายามหาทางออกเพื่อช่วยเหลือตัวเองด้วยการหัน ไปใช้ระบบการเงินกู้นอกระบบมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของบุคคลบางกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นนายทุนโดยใช้ ลักษณะตัวบุคคล หรือผู้ประกอบการทางธุรกิจบังหน้า   ทำการปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด   และ หากผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ครบตามจำนวนจะถูกติดตามทวงหนี้ในหลาย ลักษณะ เช่น การโทรศัพท์ขู่ทวงถาม การทำร้ายร่างกาย การข่มขู่คุกคาม ซึ่งเป็นภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน   จาก ปัญหาดังกล่าว ทำให้รัฐบาลเร่งหาทางออกเพื่อการแก้ไขหนี้สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ รวมทั้งมีมาตรการในการปราบปรามการปล่อยเงินกู้  และการทวงหนี้นอกระบบ จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี    ลง วันที่ 3 ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามการปล่อยเงินกู้ และทวงหนี้นอกระบบ เพื่อให้การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้  และทวงหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

พลตำรวจเอก  ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กล่าวว่าปัญหาธุรกิจการปล่อยกู้ และการทวงหนี้นอกระบบนั้น  อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และ ปัญหาทางสังคมต่อไปในอนาคต  ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่อย่างหวาดระแวง  ดังนั้น  สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย  จัดทำโครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการปล่อยเงิน กู้  และการทวงหนี้นอกระบบ ให้มีมาตรฐานความรู้   และมีทักษะเกี่ยวกับ กฎหมาย  ระเบียบ   และคำสั่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ และทวงหนี้นอกระบบ   ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4 ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัดตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับการ  รอง ผู้กำกับการ สารวัตรใหญ่ หรือรองผู้กำกับการ รวมถึงระดับสารวัตร และพนักงานสอบสวน ทั้งนี้โดยให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ร่วมมือ  และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ

ในส่วนภาคประชาชนหากพบปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถาบันการเงิน  ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธนาคารแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศในวัน และเวลาราชการ

ที่มา  http://www.ewec.in/smf/index.php/topic,303.0.html
โปรดติดตามข่าวขอนแก่นได้ที่ http://www.ewec.in/smf/index.php/board,2.0.html

แนะนำ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ http://www.debtorclub.com/

การค้าชายแดนไทย-ลาว จังหวัดบึงกาฬ (ตลาดนัดไทยลาวจังหวัดบึงกาฬ)


การค้าชายแดน ไทย – ลาว จังหวัดบึงกาฬ
ตลาดนัดไทยลาวจังหวัดบึงกาฬ


การท่องเที่ยว,เศรษฐกิจและยางพารา จังหวัดบึงกาฬ


การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ได้ระบุถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัดบึงกาฬ  โดยเตรียมพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว การค้าชายแดน และการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกยางพารา

หน่วยงานที่เกี่ยวกับ  ยางพารา
  ภาคราชการ 
1. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง       http://www.thailandrubber.thaigov.net/
ที่ตั้ง 67/25 ถ.บางกอกน้อยตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10700  โทร.(02)4340180-91  โทรสาร (02)4336490

2. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร        http://www.rubberthai.com/
ที่ตั้ง จตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร.(02)5791576 , 5792183 , 5793667 , 5797557-8

3. องค์การสวนยาง     http://www.reothai.co.th/
ที่ตั้ง ถ.บางกอกน้อยตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10700 โทร.(02)424259 โทรสาร (02)4336595

ภาคเอกชน
1. สมาคมยางพาราไทย  http:// http://www.thainr.com/
ที่ตั้ง 45-47 ถ.โชติวิริยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.(074)230867,429911-2, 429311
โทรสาร (074)429312

2. กลุ่มอุสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ตั้ง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต โซน C ชั้น 4 คลองเตย  กรุงเทพฯ10110
โทร.(02)2294255
โทรสาร (02)2294941-2 ,(02)2294927

3. สมาคมสหกรณ์
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  ที่ตั้ง 005 ถ.ราษฎร์บำรุง 12 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร.(01)3005909
โทรสาร (038)616-615

4. สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  http://www.tpa-rubberwood.org/
ที่ตั้ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ 165 ถ.กาญจวนิชย์  ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.(074)211903
โทรสาร (074)211903

5. สมาคมผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางข้นไทย
ที่ตั้ง 33 ถ.กาญจวนิชย์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90110
โทร.(074)4113534
โทรสาร (074)411352

6. สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง 33/48 ถ.สุริวงศ์ ชั้น 11 ห้อง 1102 Wall Street Tower Bldg.
โทร.(02)2670685-6
โทรสาร (02)2667972

7. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย   http://www.rcft.or.th/
ที่ตั้ง 2/1 ถ.สงขลา-นาทวี ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร.(074)371500-1
โทรสาร (074)371501

องค์การยางระหว่างประเทศ
1. ANRPC :Association of Natoural  Rubber Producing Countries
สมาคมประเทศ ผู้ผลิตยางธรรมชาติ ปัจจุบันมี 7 ประเทศ (อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ไทย ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ และศรีลังกา )
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย    http://www.anrpc.org/

2. INRO: International Natour Rubber Organization
องค์การยางธรรมชาติ ระหว่างประเทศ จัดตั้งโดยสหประชาชาติ
ประกอบ ด้วย สมาชิกกลุ่มประเทศ ผู้ส่งออก 6 ประเทศ และประเทศผู้นำเข้า 16 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

3. IRRDB: International Rubber Research and Development Board
สภาวิจัย และพัฒนายางระหว่างประเทศ มีสมาชิก 15 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานเลขาธิการ อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  http://www.irrdb.com/

4. IRSG: International Rubber Study Group
องค์การศึกษา เรื่องยางระหว่างประเทศ มีสมาชิก 23 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานเลขาธิการ อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ    http://www.rubberstudy.com/

5. INRC: International Natural Rubber Councill
สภายางธรรมชาติระหว่างประเทศ มีสมาชิก 4 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย   http://www.vcharkarn.com/

6. IRQPC: International Rubber Quality and Packing Conference
คณะกรรมการ ด้านหีบห่อ และคุณภาพยางธรรมชาติระหว่างประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นสมาชิก
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

7. IRA: International Rubber Association
สมาคมยางระหว่างประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นสมาชิก
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย    http://www.rubberthai.com/information/

8. ISO: International Organization for Standardization
สถาบันมาตรฐานระหว่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสมาชิก

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
(Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand: UbonRajathani case study)


http://mapserv.agri.ubu.ac.th/
http://mapserv.agri.ubu.ac.th/Datarubber/paraabout00.html

สถาบันการศึกษา ใน จังหวัดบึงกาฬ


สถาบันอุดมศึกษา  :


* มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ  http://bk.udru.ac.th/
* วิทยาลัยการอาชีพเซกา อำเภอเซกา  http://www.sekaicec.ac.th/seka/
* วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ  http://202.143.171.227/joomla/

ขอเชิญชวนผู้รู้ทั้งหลาย ช่วยเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการโพสหรือ Comment ได้ที่ http://www.ewec.in/smf/index.php?action=post;topic=228.0;num_replies=0

จังหวัดบึงกาฬ มี หน่วยการปกครอง…


จังหวัดบึงกาฬ มี หน่วยการปกครอง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 54 ตำบล 599 หมู่บ้าน
1. อำเภอเมืองบึงกาฬ
2. อำเภอพรเจริญ
3. อำเภอโซ่พิสัย
4. อำเภอเซกา
5. อำเภอปากคาด
6. อำเภอบึงโขงหลง
7. อำเภอศรีวิไล
8. อำเภอบุ่งคล้า

พื้นที่สีเข้มๆบนแผนที่ เป็นแผนที่จังหวัดบึงกาฬ

ที่มา  วีกิพีเดีย

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: